polski

Świadomy odpowiedzialności Karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że towary eksportowane przez naszą firmę wg faktury nr FKO/18/09/2020 z dn. 19.09.2020 nie są i nie mogą służyć jako towary strategiczne ani jako towary podwójnego zastosowania w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 428/2009 z dnia 05.05.2009 r. /Y901/.

rosyjski

Осознавая уголовную ответственность за подачу ложного заявления, вытекающую из ст. 233 УК РФ, заявляю, что товар, вывозимый нашей компанией по счету № ФКО / 18.09.2020 от На 19.09.2020 они не являются и не могут использоваться в качестве стратегических товаров или товаров двойного назначения в соответствии с Постановлением Совета (ЕС) 428/2009 от 05.05.2009 / Y901 /.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.