polski

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kk (Dz. U. 88/97, poz. 553 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że towar SAMOLOT CYWILNY BRM AERO BRISTELL NG5 ujęty w fakturze nr ….. z dnia: z przeznaczeniem na eksport do KIRGISTANU, ma pochodzenie ….... Ponadto oświadczam, że eksportowany towar jest przeznaczony do celów cywilnych.

rosyjski

Осознавая уголовную ответственность по ст. 233 Уголовного кодекса (Законодательный вестник 88/97, пункт 553 с поправками), я заявляю, что продукт BRM CIVIL AIRCRAFT AERO BRISTELL NG5 включен в счет-фактуру № ..... из: предназначен для экспорта в КЫРГЫЗСТАН, имеет происхождение ... .... Кроме того, я заявляю, что экспортируемые товары предназначены для гражданских целей.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.